CELKOVÝ PŘEHLED
Biosimilární přípravky ušetřily od roku 20121 evropským zdravotnickým systémům více než 30 miliard eur.
Společnost Biocon Biologics je hrdá na to, že je lídrem v oblasti vývoje vysoce kvalitních biosimilárních přípravků. I nadále podněcujeme inovace a investujeme do budoucnosti a naše poslání je zaměřeno výhradně na vývoj, výrobu, distribuci a uvádění na trh vysoce kvalitních biosimilárních přípravků ve světě.
  • Od uvedení na trh poskytly biosimilární přípravky evropským pacientům téměř 4,5 miliardy dnů léčby1
  • Na biosimilární přípravky připadá v roce 20221 více než 13% nárůstu počtu dnů léčby pacientů*

*2022 oproti roku 2021 
kumulativní úspory v letech 2012–2022 v ceníkových cenách vlivem konkurence biosimilárních přípravků v Evropě. Ceníkové ceny v Evropě slouží jako výchozí stav pro odhad úspor dosažených na evropských trzích. 
1. IQVIA, White paper. Dopad konkurence biosimilárních léčiv v Evropě. Prosinec 2022 

BIOCON BIOLOGICS

Plně integrovaná globální společnost zaměřená výhradně na biosimilární přípravky.

  • Unikátní portfolio biosimilárních přípravků od inzulinů přes rekombinantní proteiny až po monoklonální protilátky
  • Špičkové vědecké a výzkumné kapacity
  • Zkušenosti získané prostřednictvím úspěšného globálního partnerství se společností Mylan/Viatris
  • Výroba v celosvětovém měřítku s vysokými standardy kvality a dodržování předpisů

Více než 20

schválených nebo v současnosti vyvíjených biosimilárních přípravků

8 biosimilárních

přípravků uvedených na trhy po celém světě

Více než 100 zemích

mají pacienti přístup k biosimilárním přípravkům od společnosti Biocon Biologics

5,7 milionu lidí

na celém světě užívalo nebo užívá biosimilární přípravky od společnosti Biocon Biologics

DĚDICTVÍ ÚSPĚCHU
Dlouhodobé působení v odvětví biosimilárních přípravků
Společnost Biocon Biologics se stala předním hráčem v oblasti biosimilárních přípravků v Evropě i ve světě a nabízí inovativní a cenově dostupné biosimilární přípravky pro léčby cukrovky, rakoviny a autoimunitních onemocnění. Díky úspěšnému globálnímu partnerství se společností Viatris rozšířila společnost Biocon Biologics své schopnosti v oblasti uvádění biosimilárních přípravků z laboratoří až na trh a komercializovala produkty, které již léta vyrábí.
OBLASTI PŮSOBNOSTI
Průlomové nabídky se zaměřením na budoucnost
Společnost Biocon Biologics, která má jedinečné portfolio monoklonálních protilátek a inzulinů, se plně zavázala k dlouhodobé udržitelnosti celosvětového přístupu k biosimilárním přípravkům a v posledních dvou desetiletích investovala více než 1 miliardu dolarů do výzkumu a vývoje a celosvětové výroby.
Společnost Biocon Biologics v současnosti pracuje na 20 biosimilárních přípravcích, včetně inzulinů a monoklonálních protilátek, které pokrývají takové terapeutické oblasti, jako jsou:
DIABETES (CUKROVKA)
ONKOLOGIE (LÉČBA RAKOVINY)
IMUNOLOGIE
ZDRAVÍ KOSTÍ
OFTALMOLOGIE
Biocon Biologics: plně integrovaný subjekt s prokazatelnou komplexní odborností
Výzkum a inovace
Vývoj produktů
Klinická hodnocení
Výroba v celosvětovém měřítku
Regulatory
Komercializace produktů

Pokračujeme v úsilí rozšířit přístup k cenově dostupným biosimilárním přípravkům pro pacienty po celém světě