KOKONAISKUVA
Biosimilaarien ansiosta eurooppalaiset terveydenhuoltojärjestelmät ovat säästäneet vuodesta 2012 lähtien yli 30 miljardia euroa
Biocon Biologics on globaali biosimilaariyritys, joka johtaa ylpeänä biosimilaarien kehityskulkua. Edistämme innovaatiota ja investoimme tulevaisuuteen. Toimintamme painopisteenä on korkealaatuisten ja edullisten biosimilaarien edistäminen – niiden kehitys, tuotanto, jakelu ja kaupallistaminen maailmanlaajuisesti.
  • Julkistuksestaan lähtien biosimilaarit ovat tarjonneet eurooppalaisille potilaille lähes 4,5 miljardia hoitopäivää1
  • Yli 13 %:n kasvu hoitopäivissä biosimilaarien ansiosta vuonna 2022*

*Verrattuna vuoteen 2021
‡Kumulatiiviset säästöt listahinnoissa vuosina 2012–2022 biosimilaarien kilpailun vaikutuksesta Euroopassa. Listahinnat ympäri Eurooppaa toimivat perustasona Euroopan markkinoilla syntyneiden säästöjen arvioimiseksi.
1. IQVIA, white paper -julkaisu. The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Joulukuu 2022

BIOCON BIOLOGICS

Täysin integroitunut globaali biosimilaariyritys, jolle biosimilaarit ovat kaikki kaikessa.

  • Ainutlaatuinen biosimilaarisalkku, joka sisältää niin insuliinit, rekombinanttiproteiinit kuin monoklonaaliset vasta-aineetkin
  • Huipputason tiedettä ja tutkimusta
  • Menestyksekäs maailmanlaajuinen kumppanuus Mylanin/Viatriksen kanssa
  • Maailmanlaajuinen tuotanto, joka noudattaa korkeita laatu- ja säännönmukaisuusstandardeja

Yli 20 hyväksyttyä

tai kehityksessä olevaa biosimilaaria

8 globaaleilla markkinoilla

globaaleilla markkinoilla julkaistua biosimilaaria

yli 100 maassa

Kattava jakelu – Biocon Biologicsin edullisten biosimilaarien saatavuus

5,7:ää miljoonaa henkilöä

Biocon Biologicsin korkealaatuiset biosimilaarit ovat palvelleet maailmanlaajuisesti

MENESTYKSEKÄS HISTORIA
Pitkäaikainen vaikuttaja. biosimilaarien alalla
Biocon Biologics on johtava toimija biosimilaarien alalla sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Se tarjoaa innovatiivisia ja edullisempia tapoja diabeteksen hoitoon, syövän hoitoon ja autoimmuunisairauksien hoitoon. Menestyksekkään maailmanlaajuisen kumppanuuden ansiosta Viatriksen kanssa Biocon Biologics on kyennyt laajentamaan biosimilaariensa potentiaalin laboratoriosta markkinoille kaupallistamalla tuotteet, joita se on valmistanut jo vuosia.
VAIKUTUSALUEET
Uraauurtavalla tarjonnalla kohti parempaa tulevaisuutta
Ainutlaatuisella monklonaalisten vasta-aineiden ja insuliinien salkullaan Biocon Biologics on sitoutunut varmistamaan korkealaatuisten biosimilaarien pitkäaikaisen saatavuuden maailmanlaajuisesti. Se on investoinut yli miljardi dollaria huipputason tieteeseen ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä maailmanlaajuiseen tuotantoon viimeisten kahden vuosikymmenen aikana.
Biocon Biologicsilla on kehityksessä 20 biosimilaaria, mukaan lukien insuliineja ja monoklonaalisia vasta-aineita, esimerkiksi seuraaville terapia-alueille:
DIABETES
ONKOLOGIA
IMMUNOLOGIA
LUUSTON TERVEYS
OFTALMOLOGIA
Biocon Biologics: integroitunut toimija todistetusti kaiken kattavalla asiantuntemuksella
Tutkimus ja innovaatio
Tuotekehitys
Kliiniset tutkimukset
Maailmanlaajuinen tuotanto
Regulatiivinen tiede
Kaupallistaminen

Pyrimme jatkuvasti edistämään edullisempaa biosimilaarien saatavuutta potilaille kaikkialla maailmassa